Gold Medal

Gold Medal - Saffety Padding

Gold Medal - Saffety Padding

  • 2.440 mm.
  • 1.220 mm.
  • Muros y puertas: 38 mm / Pisos: 32 mm.
  • Gold Medal Safety Padding
  • Revestimiento de seguridad
  • Salas psiquiátricas, geriátricas y de reclusión